Прозорість та інформаційна відкритість

Про затвердження інструкції з діловодства


Матеріали для ліцензування


1. Статут Рідківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.


2. Лiцензований обсяг та фактична кiлькiсть осiб, якi навчаються у Рідківськiй ЗОШ  І-ІІІ ступенів.

3. Вiдомостi про навчально-методичне та iнформацiйне забезпечення у Рідківськiй ЗОШ  І-ІІІ ступенів.


4. Вiдомостi про кiлькiснi та якiснi показники матерiально-технiчного забезпечення освiтньої дiяльностi у Рідківськiй ЗОШ  І-ІІІ ступенiв.


5.Вiдомостi про кiлькiснi та якiснi показники кадрового забезпечення у Рідківськiй ЗОШ І-ІІІ ступенiв.


6.Умови доступності школи для осіб з особливими освітніми потребами.

Ліцензія, виписка, свідоцтво про атестацію школи

Кошторис Рідківської ЗОШ на 2018 рік

Фінансування Рідківської ЗОШ I-III ступенів 
                                         2018рік