Паспорт школи

 

Директор школи

Морараш Василина Василівна

Рік заснування

1788 рік

Приміщення школи

Нетипова будівля : чотири навчальні корпуси та корпуси спортивної зали та майстерні

Профіль навчання

Інформаційно-технологічний, універсальний

Кількість навчальних кабінетів

26

Кількість груп продовженого дня

2

Кількість класів-комплектів:

- початкова ланка

- середня ланка

- старша ланка

 

9

10

3

Середня наповнюваність класів

25

Учнів

498

Всього педагогічних працівників

47

Освітній рівень педагогів:

Вища освіта

 

44

Середня спеціальна

1

Бакалавр

2

Кваліфікаційні категорії:

 

«Спеціаліст вищої категорії»

23

«Спеціаліст І категорії»

7

«Спеціаліст ІІ категорії»

6

«Спеціаліст»

11

Педагогічні звання:

 

«Вчитель-методист»

4

«Старший вчитель»

12

Проблема над якою працює педагогічний колектив закладу:

  Особистнісно - зорієнтований підхід до навчання та виховання  учнів

Методична проблема:

Вдосконалення системи самоосвітньої науково-методичної роботи вчителя в контексті підвищення його професійної компетентності та розвитку здібностей особистості учнів

Виховна проблема:

Формування громадянина патріота, інтелектуальну і духовно розвинену особистість

Наявність медичної сестри

1 ст.

Наявність психологічної служби

1 ст. - практичного психолога

1 ст. - соціального педагога

Кількість навчальних майстерень

2

Книжковий фонд підручників

13597

Принтери, сканери, копіювальна техніка

5

Кількість комп’ютерів

14

Мультимедійні проектори

1

Музеї, народознавчі кімнати

1

Гуртки, секції, клуби

2

Голова шкільної ради закладу.

Морараш Василина Василівна

Голова профспілкового комітету закладу.

Лазарі Валентина Євсеївна

Голова батьківського комітету закладу.

Саранчук Світлана Дмитрівна

Голова піклувальної ради.

Корнецький Василь Іванович

Голова учнівського парламенту

Тулик Анастасія Віталіївна

Проблеми

Аварійність приміщень

Розпочато будівництво нової школи

Охоплення гарячим харчуванням

412 учнів